Korean Society for Rural Medicine and Community Health

포토갤러리

  • 행사 및 소식
  • 포토갤러리

 
작성일 : 19-11-18 15:30
2019년 추계학술대회
 글쓴이 : 관리자 (220.♡.215.147)
조회 : 3,525  


_MG_77.JPG

_MG_81.JPG

_MG_133.jpg

_MG_177.JPG
2019 추계학술대회


 
   


  • 35015 대전광역시 중구 문화로 266, 충남대학교 의과대학 예방의학교실 318호
  • Tel : +82-42-580-8353 Fax : +82-42-583-7561 E-mail : kosocham@naver.com
  • Copyright ⓒ Korean Society for Rural Medicine and Community Health All rights reserved.